Velkommen til HPS

På HPS (Produktionsskolen Herning) kan du få et praktisk og kreativt afklarings‐ og vejledningsforløb.

Gennem værkstedsbaseret undervisning får du mulighed for at finde ud af, hvad du vil med din uddannelse og dit fremtidige arbejde.

Under forløbet bliver du tilknyttet en linje. Her beskæftiger du dig med praktiske opgaver og den teori, der er vigtig for at kunne komme videre i en ungdomsuddannelse.

Samtidig med at du løser opgaver på linjen, kan du vælge at forbedre dine evner inden for dansk og matematik og måske tage en dansk- og/eller matematikeksamen, som kan give dig adgang til en erhvervsuddannelse.

På skolen vil du også deltage i fællesaktiviteter – f.eks. morgensang, måltider, sport & fitness, lejrskole, messebesøg, foredrag og virksomhedsbesøg.

Hovedparten af skolens nye elever starter med et 14 dages introforløb på skolens Kompetencelinje.

På Kompetencelinjen bliver du bl.a. undervist i at lægge budget, lave et CV og skrive en jobansøgning. Du vil også blive klogere på de mange muligheder, du har inden for uddannelsessystemet.

Vil du høre mere?

Vil du gerne have en rundvisning, eller du interesseret i at tilmelde dig?

Kontakt os nu