Ved ordet engagement forstår vi

 • At sætte sin energi og involvering på spil.
 • At vise andre, hvad man brænder for, og udvise engagement for det andre brænder for.
 • At man er nysgerrig, ønsker at blive klogere, gerne vil vise det man mestrer, eller ønsker at blive bedre til at mestre.
 • At noget værdifuldt er på spil og man tør indleve og fordybe sig.

Engagement på skolen er vigtigt fordi

 • Eleverne oplever, de er mennesker i et betydningsfuldt fællesskab. Derigennem styrkes elevernes evne til at udleve eget engagement.
 • Det igangsætter oplevelsen af glæde, lyst, nærvær, empati, kreativitet, mod, indlevelse, energi og fordybelse.
 • Det skaber rum for individuel og organisatorisk læring.
 • Hverdagen bliver udfordrende, vedkommende og meningsfuld.
 • Vi så afgjort er til stede.

Engagement på skolen kan ses ved

 • At vi hver dag møder eleverne med nærvær og interesse.
 • At personalet i dialogen om de svære ting er lyttende, vedholdende og undrende.
 • At personalet udfordrer eleven til at reflektere og se egne oplevelser/handlemuligheder i et bredere perspektiv.At vi tilbyder os i dialogen med de parter, eleven ikke forstår eller magter.
 • At personalet gennem vejledning og i de daglige opgaver, sammen med eleven søger at blive klogere på hvilken uddannelse, der matcher elevens kompetencer og drømme.
 • At personalet går forrest i en opgaveløsning eller et projekt. Eleven iagttager værkstedslederen og bliver inspireret til selv at byde ind på opgaver og projekter.
 • At personalet arbejder på at finde de bedst mulige praktikpladser sammen med eleverne.
 • At personalet samarbejder med eksterne interessenter for at sikre hver enkelt elev den bedst mulige udslusning til fremtidig uddannelse.
 • At personalet udviser glæde og begejstring i forbindelse med den undervisning der foregår.

Herning Produktionsskole

Gudhjemvej 2, 7400 Herning

Copyright © 2019 Herning Produktionsskole - Cookie- og privatlivspolitik