Ved ordet rummelighed forstår vi

 • At der er plads til menneskelig forskellighed. Dette, både i forhold til personligheder, køn, religion, kultur, fagligheder, kompetenceniveauer og udviklingsbehov.

Rummelighed på skolen er vigtig fordi

 • Det er medvirkende til udvikling af tolerance og nysgerrighed - i forhold til de der er anderledes end en selv.
 • Historik, kompetenceniveau, personlige problematikker og udviklingspotentiale er vidt forskellige fra elev til elev.  
 • At ”rummelighed avler rummelighed”.
 • Ved at arbejde ud fra et rummelighedsprincip, er vi i stand til at levere den ydelse skolens målgruppe profiterer af.

Rummelighed på skolen ses ved

 • At personalet søger at differentiere undervisningen i forhold til hver elevs kompetenceniveau – samt i forhold til den enkelte - og gruppens dagsform.
 • At personalet skaber forskellige arbejdsstationer i værkstedet, hvor de faglige opgaver bærer præg af variabel sværhedsgrad.
 • At personalet lader kompetencestærke elever guider nye elever.
 • At der er plads til at stoppe op og udvise omsorg, når en elev har brug herfor.
 • At eleverne i det almene værksted mødes af differentieret undervisning og mulighed for læring via særegne læringsstile. Mange alternative læringsmetoder tages i brug.
 • At der er mulighed for at øve sig i samarbejde og almen undervisning på små hold, hvor kompetenceniveauet i elevgruppen er nogenlunde ensartet.

Herning Produktionsskole

Gudhjemvej 2, 7400 Herning

Copyright © 2019 Herning Produktionsskole - Cookie- og privatlivspolitik