Ved ordet tillid forstår vi

 • At det er en grundlæggende menneskelig egenskab, der skal være til stede for at indgå i relation med andre.
 • At det opleves, når et andet menneske stiller sig til rådighed med sin nysgerrighed og lyst til involvering.
 • At det er grundlæggende for at kunne stole på hinanden og at turde være uenige.

Tillid kan på skolen ses ved

 • At eleverne oplever et personale, der sætter sig på spil; som man kan betro sig til, kan grine med, lære af.
 • At personalet sætter grænser og skubber på, i forhold til elevens udvikling og mulighed for at tage ansvar i eget liv.
 • At mange elever fortroligt henvender sig til personalet omkring dybt personlige aspekter. Og at de beder om støtte i forbindelse med problemer, de ikke ved, hvordan de selv løser.
 • At forsagte elever, der ankommer på skolen med lavt selvværd, oftest blomstrer op, får nye venner og udvikler en langt mere udadvendt personlighed.
 • At gamle elever gentagende kommer på besøg og fortæller om, hvordan livet er gået, siden de forlod skolen.
 • At elever der lykkedes med en faglig udfordring, bliver stolte over det udførte arbejde og oplever større tillid til egne evner.
 • At forældre kontakter personalet/ledelsen for dialog omkring deres barns trivsel.
 • At der i elevmiljøet, dannes mange venskaber.
 • At personalet understøtte elevers mulighed for at vise tillid til og ytre sig overfor hinanden; f.eks. i projektuger, hvor vi på tværs af værksteder arbejder med at udvise tillid til - og lære hinanden bedre at kende.
 • At der på elevrådsmøder drøftes relevante forespørgsler og emner. At repræsentanterne derefter går tilbage og drøfter udfaldet af møderne med øvrige elever på værkstederne.
 • At man blandt kolleger ved, at man altid kan komme til andre med stort og småt uden at være bange for at blive misforstået eller opleve sig som underlegen.
 • Ved et tæt samarbejde, hvor man trækker på hinandens ressourcer og samtidig godmodigt joker med de fejl og mangler, man hver især har. Der er plads til glæde og alvor, der er opmærksomhed og omsorg.

At skabe rum for tillid på skolen er vigtigt fordi

 • Det er betingelsen for, at medarbejdere kan danne relation til den enkelte elev. Relationen er betingelsen for at understøtte elevens generelle udvikling samt afklaring til uddannelse/arbejde.
 • Det skaber tryghed, mod og vilje til involvering, hvorfor tillid er fundamental for den enkeltes og skolens udvikling.

Herning Produktionsskole

Gudhjemvej 2, 7400 Herning

Copyright © 2019 Herning Produktionsskole - Cookie- og privatlivspolitik